בחנים

יחידת־הוראה שם סיום הבוחן
הכרות ראשונית עם שפת C אבני היסוד של השפה - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
הכרות ראשונית עם שפת C - בוחן מסכם (2) ללא תאריך סגירה
ביטויים, אופרטורים, המרות, משפטי תנאי ביטויים, המרות, אופרטורים ומשפטי תנאי - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
לולאות לולאות - בוחן ללא תאריך סגירה
לולאות - בוחן (2) ללא תאריך סגירה
פונקציות, מתודולוגיות תכן פונקציות, תחום קיום של מזהים - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
פונקציות - כתיבת קוד ללא תאריך סגירה
מערכים ומחרוזות מערכים חד מימדיים - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
מערכים חד מימדיים - כתיבת קוד ללא תאריך סגירה
מחרוזות - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
מחרוזות - כתיבת קוד ללא תאריך סגירה
מערכים דו מימדיים - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
מערכים דו מימדיים - כתיבת קוד ללא תאריך סגירה
מצביעים מצביעים ומערכים - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
רקורסיה רקורסיה - בוחן מסכם ללא תאריך סגירה
רקורסיה - כתיבת קוד ללא תאריך סגירה
רקורסיה - כתיבת קוד (2) ללא תאריך סגירה
רקורסיה - כתיבת קוד (3) ללא תאריך סגירה
אלגוריתמים (חיפוש בינארי, מיזוג ומיון) אלגוריתמים - כתיבת קוד ללא תאריך סגירה
אלגוריתמים - כתיבת קוד (רקורסיה) ללא תאריך סגירה